IPPON JUDO

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

Zapoznałem się z Regulaminem Klubu
Zapoznałem się z Regulaminem Płatności Składek
Zapoznałem się z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych
Koniec roku szkolnego nie jest równoznaczny z wypowiedzeniem członkostwa. Żeby zrezygnować z członkostwa należy wysłać pisemną rezygnację